Nowe laptopy i tablety w ramach projektu „Sieć na kulturę”


W ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie siedleckim”, do żelechowskiego MGOK-u trafiły nowe laptopy i tablety. Przekazanie sprzętu to finał projektu realizowanego w bieżącym roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną.

Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszy to cykl szkoleń dla pracowników, drugi – bezpłatne zajęcia z dziećmi. W pierwszym etapie panie bibliotekarki z MGBP uczestniczyły w szkoleniach pt. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. W drugim etapie przeprowadziły kursy online z zakresu projektowania graficznego dla dwóch grup uczniów w wieku 10-14 lat. W każdej grupie odbyło się 15 dwugodzinnych zajęć. Dzieci zgłębiały wiedzę na temat popularnych narzędzi do pozyskiwania grafik i zdjęć, praw autorskich oraz zdobywały praktyczne umiejętności związane z projektowaniem wizualnym.

Po zakończeniu projektu, jego realizator – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przekazała nieodpłatnie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie nowy sprzęt: 4 laptopy i 2 tablety. Otrzymany sprzęt będzie wykorzystywany w pracy Domu Kultury i Biblioteki.

Projekt „Sieć na kulturę w podregionie siedleckim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).