15
09-1
2-Tydzien-Bibliotek-2019
3 - Cała Polska czyta dzieciom 2019
3 - Tydzień Bibliotek 2019
3-konkurs-recytatorski-2019-1
03-akcja-jak-nie-czytam-jak-czytam-2019
3-akcja-narodowe-czytanie-2020-1

Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie – Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Żelechowie:

Krzysztof Mikulski
e-mail: iod-km@tbdsiedlce.pl