15
09-1
2-Tydzien-Bibliotek-2019
3 - Cała Polska czyta dzieciom 2019
3 - Tydzień Bibliotek 2019
3-konkurs-recytatorski-2019-1
03-akcja-jak-nie-czytam-jak-czytam-2019
3-akcja-narodowe-czytanie-2020-1

Lokalne Centrum Kompetencji

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej funkcjonuje Lokalne Centrum Kompetencji. LCK powstało w 2015 r. w ramach projektu „M@zowszanie” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Agencję Rozwoju Mazowsza i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

W LCK mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatny dostęp do Internetu i skorzystać z nowoczesnego sprzętu komputerowego. LCK chętnie odwiedzają dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Miejsce to zapewnia mieszkańcom lepszy dostęp do technologii informatycznych oraz pozwala na podnoszenie ich kompetencji cyfrowych.