Slider

Lokalne Centrum Kompetencji

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej funkcjonuje Lokalne Centrum Kompetencji. LCK powstało w 2015 r. w ramach projektu „M@zowszanie” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Agencję Rozwoju Mazowsza i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

W LCK mieszkańcy mogą uzyskać bezpłatny dostęp do Internetu i skorzystać z nowoczesnego sprzętu komputerowego. LCK chętnie odwiedzają dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Miejsce to zapewnia mieszkańcom lepszy dostęp do technologii informatycznych oraz pozwala na podnoszenie ich kompetencji cyfrowych.

Skip to content