Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie:

Krzysztof Mikulski
e-mail: iod-km@tbdsiedlce.pl