Slider

Zbiory

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie dysponuje księgozbiorem wielkości ponad 23 tys. woluminów:

– z zakresu literatury pięknej, naukowej oraz popularnonaukowej ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz atrakcyjnym zbiorem dla dzieci i młodzieży

– zasobnym księgozbiorem podręcznym: najnowsze encyklopedie, słowniki, opracowania monograficzne i z poszczególnych dziedzin wiedzy: ekonomii, etyki, historii, psychologii, prawa itp.

– ciekawym zbiorem regionalnym, w którym gromadzone są publikacje dotyczące historii Żelechowa, powiatu garwolińskiego, Mazowsza i Podlasia

– zestawem 10 tytułów czasopism bieżących.


Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31 grudnia 2022 r.

Księgozbiór ogółem – 23 091

Struktura księgozbioru:

– literatura dla dorosłych – 9 091

– literatura dla dzieci – 5 449

– literatura z innych działów – 8 551

Skip to content