15
09-1
2-Tydzien-Bibliotek-2019
3 - Cała Polska czyta dzieciom 2019
3 - Tydzień Bibliotek 2019
3-konkurs-recytatorski-2019-1
03-akcja-jak-nie-czytam-jak-czytam-2019
3-akcja-narodowe-czytanie-2020-1

O Bibliotece

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, a nadzór merytoryczny nad jej działalnością sprawuje Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Za pośrednictwem zgromadzonego księgozbioru od przeszło 70 lat biblioteka umożliwia mieszkańcom miasta i gminy dostęp do bogatej bazy informacji. Organizuje spotkania autorskie z ulubionymi pisarzami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oprócz działalności podstawowej prowadzi szeroką działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby czytelnicze, edukacyjne, informacyjne i kulturalne mieszkańców miasta i gminy Żelechów.


Misja Biblioteki:

„Biblioteka otwarta na potrzeby społeczności lokalnej.
Biblioteka miejscem dla każdego człowieka”


Historia Biblioteki


O istnieniu bibliotek w Żelechowie przed XX w. wiemy niewiele, ich organizatorami przez lata byli proboszczowie parafii żelechowskiej. Dopiero Ignacy Wyssogota Zakrzewski, właściciel Żelechowa w latach 1792-1802, w swoim testamencie wyraził pragnienie, by „i po śmierci niejako społeczności być użytecznym”, dlatego też gromadzoną przez dziesiątki lat prywatną bibliotekę zdecydował się przeznaczyć do użytku publicznego. Życzył sobie, aby biblioteka nadal się rozrastała i polecał „jej utrzymanie i pomnożenie w księgi użyteczne, zwłaszcza do obiektów ekonomicznych i do dobrego kształcenia serc młodzieży więcej przydatnych”. Bibliotekarzem miał być każdorazowo proboszcz żelechowski. Biblioteka przeznaczona „ku publicznej wygodzie”, z której każdy mógł korzystać, miała być otwarta codziennie w godzinach rannych i popołudniowych. Jednak ten piękny dar uległ zaprzepaszczeniu. Ostatnia wola Zakrzewskiego nie została wypełniona, a jego biblioteka została prawdopodobnie później włączona w bliżej nieznanych okolicznościach do Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie.

W pierwszych latach XX w. grono działaczy z doktorem Antonim Michałowskim na czele uruchomiło w Żelechowie bibliotekę publiczną w ramach miejscowego Koła Polskiej Macierzy Szkolnej. Biblioteka ta wypożyczała książki za niewielką opłatą. Podczas okupacji niemieckiej w 1915 r. biblioteka mocno ucierpiała – ok. 400 tomów zginęło bez śladu. W 1920 r. biblioteka oddana została pod zarząd Rady Pedagogicznej Szkoły 4-klasowej im. Joachima Lelewela. Po zamknięciu szkoły w 1924 r. powstała wkrótce samodzielna Biblioteka Publiczna w Żelechowie. W 1933 r. burmistrz Żelechowa Ludwik Pudło uruchomił bibliotekę miejską, która przed wybuchem wojny liczyła już ok. 9000 woluminów. Uległa ona zniszczeniu we wrześniu 1939 r.

Pod koniec 1919 r. proboszcz żelechowski ks. Karol Żebrowski założył w Żelechowie bibliotekę parafialną. W ciągu kilku lat zdołano zgromadzić znaczny księgozbiór. Przy prowadzeniu biblioteki pomagali członkowie stowarzyszeń młodzieżowych. Wypożyczenia odbywały się w niedzielę i święta, a od połowy lat 30. także we wtorki w czasie targu. Z biblioteki korzystała głównie młodzież.

Po wojnie, polecenie utworzenia biblioteki miejskiej w Żelechowie wydało Zarządowi Miejskiemu miasta Żelechowa Starostwo Powiatowe w Garwolinie pismem z dnia 23 maja 1945 r. Członkowie Zarządu Miejskiego na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 1945 r. podjęli decyzję o uruchomieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żelechowie. Na lokal biblioteczny wyznaczono jeden z pokojów na górze budynku Magistratu. 3 maja 1947 r. dokonano uroczystej inauguracji działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żelechowie. Z biegiem lat, w miarę powiększania księgozbioru, udostępniono następne pomieszczenia. W 1972 r. przeniesiono bibliotekę do lokalu w ratuszu. W 1975 r. Miejska Biblioteka Publiczna zmieniła nazwę na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną.

Biblioteka prężnie się rozwijała, propagowała czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozwijała działalność kulturalno-oświatową. Zachęcała czytelników do udziału w olimpiadach i konkursach literackich. Organizowała wystawy książek oraz wystawy tematyczne poświęcone rocznicom narodowym.

W 1982 r., ze względu na potrzebę remontu dotychczasowego lokalu, przeniesiono bibliotekę publiczną na kilka lat do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Mimo trudnych warunków, w dalszym ciągu organizowano konkursy literackie poświęcone wybitnym pisarzom i poetom, przeglądy nowości wydawniczych, okolicznościowe wystawy książek i czasopism. W 1989 r. biblioteka powróciła do wyremontowanego pomieszczenia w ratuszu. W kolejnych latach sukcesywnie powiększano księgozbiór, rozwijano współpracę z bibliotekami innych szczebli oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi.

W sierpniu 2008 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie została przeniesiona do nowego lokalu w budynku pawilonu handlowego Gminnej Spółdzielni „SCh”. We wrześniu 2017 r. biblioteka powróciła do budynku ratusza, gdzie funkcjonuje obecnie. Nowa lokalizacja biblioteki poprawiła warunki pracy i wpływa korzystnie na wzrost czytelnictwa.