15
09-1
2-Tydzien-Bibliotek-2019
3 - Cała Polska czyta dzieciom 2019
3 - Tydzień Bibliotek 2019
3-konkurs-recytatorski-2019-1
03-akcja-jak-nie-czytam-jak-czytam-2019
3-akcja-narodowe-czytanie-2020-1

Projekty

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna jest beneficjentem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1. „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek interwencji K.I. 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Program realizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej. Celem programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w środowisku lokalnym poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. W 2021 r. żelechowska Biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w wysokości 6 500 zł. Zakupiono 287 książek, w tym audiobooki.


Mała książka – wielki człowiek”

Od 2019 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna realizuje projekt „Mała książka – wielki człowiek” w ramach ogólnopolskiej kampanii Instytutu Książki. Na dzieci w wieku 3-6 lat czekają w bibliotece specjalne wyprawki czytelnicze. W wyprawce znajduje się książka dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w Bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.


„Biblioteka na to czeka”

Od 2020 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna uczestniczy w projekcie Instytutu Pamięci Narodowej „Biblioteka na to czeka”, w ramach którego co roku otrzymuje bezpłatne publikacje o tematyce historycznej. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN. Działanie to skierowane jest do bibliotek publicznych, szkolnych i uczelni wyższych w Polsce.


„Sieć na kulturę w podregionie siedleckim”

W 2021 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna brali udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie siedleckim”. Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszy to cykl szkoleń dla pracowników, drugi – bezpłatne zajęcia z dziećmi. W pierwszym etapie panie bibliotekarki z MGBP uczestniczyły w szkoleniach pt. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. W drugim etapie przeprowadziły kursy online z zakresu projektowania graficznego dla dwóch grup uczniów w wieku 10-14 lat. Po zakończeniu projektu, jego realizator – Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przekazała nieodpłatnie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie nowy sprzęt: 4 laptopy i 2 tablety o łącznej wartości 10 974 zł. Otrzymany sprzęt jest wykorzystywany w pracy Domu Kultury i Biblioteki. Projekt „Sieć na kulturę w podregionie siedleckim” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).


„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie jest beneficjentem programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021”. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania w 2021 r. zakupiono dwa komputery stacjonarne wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, dysk zewnętrzny oraz monitor interaktywny. Wartość całego projektu wynosi 18 639 zł, wysokość przyznanego dofinansowania z Instytutu Książki – 15 839 zł.