Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie jest beneficjentem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji K.I. 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Program realizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej. Celem programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w środowisku lokalnym poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.

W roku 2021 żelechowska biblioteka otrzymała dofinansowanie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w wysokości 6 500,00 zł. Dofinansowanie zostało przyznane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” i zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”.