Kurs projektowania graficznego w Bibliotece


Od końca lutego Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi kurs online „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. W kursie biorą udział dzieci w wieku 10-14 lat.

Kurs jest realizowany w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie siedleckim”. Program kursu obejmuje 31 godzin lekcyjnych. Podczas bezpłatnego szkolenia, które odbywa się w trybie zdalnym z udziałem trenera wspierającego, omawiane są możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Uczestnicy poznają popularne narzędzia online do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobywają umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego.

Projekt „Sieć na kulturę w podregionie siedleckim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).