Księga VI „Pana Tadeusza” czytana przez aktorów Teatru „Niby nic”


Aktorzy teatru „Niby nic” działającego przy MGOK-u pod kierunkiem Anny Kapczyńskiej czytają „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Jako kolejna została opracowana i nagrana Księga VI „Zaścianek”.