Nowe książki z IPN w Bibliotece


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie przystąpiła do programu Instytutu Pamięci Narodowej „Biblioteka na to czeka 2021”.

Dzięki zgłoszeniu do akcji nasza biblioteka otrzymała bezpłatnie 26 pozycji książkowych o tematyce historycznej. Wśród nich przeważają biografie, listy, pamiętniki, wspomnienia oraz wydawnictwa encyklopedyczne. Na uwagę zasługują: „Tatuś Wasz jest w Rosji…” Marka Jończyka, „Oni tu przyszli” Jacka Kiełpińskiego, „Warszawa wieku mego” Leona Babińskiego oraz „My idziemy w zórz świtanie…” Marka Gałęzowskiego.

Celem podjętej inicjatywy jest popularyzacja czytelnictwa i upowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN.

Zapraszamy miłośników historii do wypożyczania nowo pozyskanych książek.