Zilustrowali utwory patronów literackich 2021 roku


Znamy już laureatów konkursu „Malujemy literaturę” zorganizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Żelechowie. Honorowy patronat nad konkursem sprawował Burmistrz Żelechowa.

Zadanie uczniów polegało na graficznym przedstawieniu wybranego utworu jednego z literackich patronów 2021 roku: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Cypriana Kamila Norwida lub Stanisława Lema. Do udziału w konkursie zaproszono uczniów z terenu gminy Żelechów: młodzież z siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz ze szkół średnich.

Nadesłane prace świadczyły o kreatywności i zaangażowaniu uczestników. Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz nauczyciele z liceum w Żelechowie wyłoniła zwycięzców.

Laureaci w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce: Anna Gula, kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie,
II miejsce: Mateusz Tkaczyk, kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie,
III miejsce: Piotr Chmielewski, kl. VIII Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej.

Laureaci w kategorii szkół średnich:
I miejsce: Karolina Cegiełka, kl. II Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie,
II miejsce: Weronika Rodak, kl. II Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie,
III miejsce: Magdalena Osiak, kl. II Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie.
Wyróżnienia:
Barbara Zając, kl. II TH Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie,
Karolina Piotrowska, kl. I Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie.

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace. O terminie wręczenia nagród i dyplomów uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.