Wiosna Teatralna


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza grupy teatralne reprezentujące placówki oświatowe z terenu miasta i gminy Żelechów do udziału w Przeglądzie Form Teatralnych „Wiosna Teatralna”, który odbędzie się 3 kwietnia 2022 r. (niedziela) o godz. 15.00 w sali widowiskowej MGOK.

Przegląd ma na celu wymianę doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, aktywizację środowisk szkolnych oraz lokalnych społeczności.

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest dostarczenie organizatorowi prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do siedziby organizatora bądź przesłać mailem na adres mgok@wp.pl w terminie do 25 marca 2022 r.