Spotkanie z Włodzimierzem Lechem


W sobotę 16 października w sali konferencyjnej żelechowskiego ratusza odbyło się spotkanie z Włodzimierzem Lechem – żołnierzem Armii Krajowej.

Włodzimierz Lech urodził się 8 marca 1927 r. w Hucie Żelechowskiej jako syn Bolesława i Janiny z d. Bieleckiej. Jego ojciec był sołtysem wsi Huta Żelechowska. Włodzimierz Lech uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Hucie Żelechowskiej i Żelechowie, następnie od 1941 r. do Powiatowej Szkoły Ślusarsko-Mechanicznej w Żelechowie, a od 1947 r. do Państwowego Gimnazjum Mechanicznego.

Od początku wojny związany był z ruchem oporu. W 1943 r. został zaprzysiężony na żołnierza Armii Krajowej. Posługiwał się pseudonimami „Lew” i „Jaśmin”.

Podczas sobotniego spotkania gość opowiedział uczestnikom o czasach II wojny światowej i przybliżył swoją działalność w konspiracji. Zaprezentował również swoją książkę pt. „Moje czasy”, na której kartach zawarł wspomnienia z tamtych lat. Jej fragmenty odczytali uczniowie: Julia Wiącek i Kacper Wiącek.