Soboty z Dziecięcym Klubem Przyjaciół Książki


Młodych pasjonatów literatury zapraszamy na cotygodniowe zajęcia literacko-plastyczne, podczas których czytamy, opowiadamy, ilustrujemy, dzielimy się wrażeniami na temat czytanych książek oraz prezentujemy własne talenty i umiejętności.

Spotkania Dziecięcego Klubu Przyjaciół Książki odbywają się w Bibliotece w każdą sobotę w godzinach 10.00-11.30. W zajęciach uczestniczą uczniowie kl. II-IV szkół podstawowych.