Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych – kurs dla dzieci


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie zaprasza dzieci w wieku 10-14 lat na kurs online „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Kurs jest realizowany w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie siedleckim”.

Program kursu obejmuje 31 godzin lekcyjnych (1 godzina organizacyjna i 15 spotkań dwugodzinnych). Podczas kursu omówione zostaną możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Uczestnicy poznają dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędą umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego.

Zapisy do 16 stycznia 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Liczba uczestników ograniczona.

Projekt „Sieć na kulturę w podregionie siedleckim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).