Prof. dr hab. Zbigniew Gnat-Wieteska gościł w Żelechowie


We wtorek 11 lutego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie autorskie z prof. dr hab. Zbigniewem Gnatem-Wieteską połączone z promocją książki „Żywią i bronią”.

Mieszkańcy zebrani na sali widowiskowej usłyszeli o tradycjach patriotycznych w powiecie garwolińskim, w tym o zaangażowaniu chłopów i działaczy ludowych w walkę o niepodległość Ojczyzny. W związku z przypadającą w bieżącym roku 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej, część prelekcji poświęcona była wydarzeniom 1920 r. na terenie powiatu.

Uzupełnieniem spotkania była wystawa książek profesora przygotowana przez Jana Zduńczyka – członka Towarzystwa Historycznego Żelechów.

Prof. dr hab. Zbigniew Gnat-Wieteska jest historykiem, pracownikiem naukowym w Akademii Sztuki Wojennej i w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1989-1995 pracował w Muzeum Wojska Polskiego na stanowisku kuratora działu historii najnowszej i p.o. zastępcy dyrektora, a w 1993 r. był współorganizatorem Muzeum Katyńskiego w Warszawie. Zajmuje się historią najnowszą Polski oraz regionalną. Jest autorem ponad 200 publikacji: monografii, artykułów naukowych i publicystycznych. Znaczna część jego książek dotyczy historii powiatu garwolińskiego. Prowadzi działalność popularyzatorską, współpracując z regionalnymi towarzystwami naukowymi i kulturalnymi.