Piknik z książką w Parku Miejskim


W czwartek 7 lipca w Parku Miejskim w Żelechowie zorganizowany został Wakacyjny Piknik z Książką. W wydarzeniu propagującym czytelnictwo liczny udział wzięły dzieci z terenu miasta i gminy Żelechów.

W pierwszej części spotkania odbyło się głośne czytanie wierszy dla najmłodszych. Utwory Wandy Chotomskiej, Agnieszki Frączek, Małgorzaty Strzałkowskiej, Jana Brzechwy i Katarzyny Marciniak zaprezentowali kolejno: Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz, Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Kocielnik, Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Danuta Bielecka oraz Dyrektor MGOK Michał Sztelmach.

Dalszą część pikniku wypełniły wesołe zabawy z książką przy muzyce oraz wspólne wykonywanie prac plastyczno-literackich. Przez cały czas trwania imprezy dzieci mogły bezpłatnie korzystać z mobilnej sali zabaw.