Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Informacja o zrealizowanej dotacji


W 2023 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.  Celem programu jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa oraz wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w środowisku lokalnym poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Na realizację zadania wraz z wkładem własnym żelechowska Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 000 zł. Dzięki otrzymanej dotacji  zakupiono 505 książek z literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników. Zakupiony atrakcyjny księgozbiór zaspokoił potrzeby naszych użytkowników.

Zapraszamy do biblioteki po  nowości.

Katalog on-line dostępny na stronie: http://katalog.zelechow.e-bp.eu/index.php