Narodowe Czytanie w Żelechowie


W piątek 4 września na rynku w Żelechowie odbyło się Narodowe Czytanie pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W akcję zorganizowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną włączyli się zaproszeni goście oraz przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie.

Narodowe Czytanie zostało zapoczątkowane w 2012 r. lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Podczas tegorocznej akcji czytana była „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

Lekturę z podziałem na role czytali: Proboszcz Parafii Żelechów ks. prałat Eugeniusz Filipiuk (Pustelnik – Popiel III wygnany), Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz (Kirkor – pan zamku), Skarbnik Gminy Żelechów Beata Kosyra (Matka – wdowa), Sekretarz Gminy Żelechów Beata Talarek (Alina – córka), nauczycielka SP w Żelechowie Marta Podgórska-Prożych (Balladyna – córka), Mateusz Kostyra z kl. VIII A (Filon – pasterz), Oliwier Surmacz z kl. VIII A (Grabiec – syn zakrystiana), Dominika Mucha z kl. VIII B (Goplana – nimfa, królowa Gopła), Piotr Biernacki z kl. VII B (Chochlik), Kacper Wiącek z kl. VII B (Skierka).

Na zakończenie akcji, na przyniesionych przez uczestników egzemplarzach książek składany był okolicznościowy stempel przekazany przez Kancelarię Prezydenta RP.