Najlepsi Czytelnicy Roku 2020


W sobotę 6 lutego rozstrzygnięty został konkurs „Najlepszy Czytelnik Roku 2020” zorganizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Nagrody i dyplomy wręczył laureatom Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz.

Celem konkursu, przeprowadzonego już po raz dziesiąty, było popularyzowanie czytelnictwa w środowisku oraz zainteresowanie użytkowników biblioteki dobrą lekturą. W konkursie mogli wziąć udział czytelnicy, którzy korzystają ze zbiorów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach: czytelnicy w wieku 7-13 lat, 14-20 lat, powyżej 20 lat. Podstawowym kryterium oceny i przyznania tytułu „Najlepszy Czytelnik Roku” była jak największa liczba wypożyczonych i przeczytanych książek.

Kategoria 7-13 lat:
1. Natalia Głaszcz (88 książek) – kl. VI B SP w Żelechowie
2. Weronika Rodak (74 książki) – kl. III SP w Starym Kębłowie
3. Bartosz Mika (52 książki) – kl. III A SP w Żelechowie

Kategoria 14-20 lat:
1. Julia Grzyb (70 książek) – kl. II C LO w Żelechowie
2. Anna Gula (49 książek) – kl. VIII B SP w Żelechowie
3. Sabina Rosłaniec (38 książek) – kl. II Technikum Hotelarskie w Żelechowie

Kategoria powyżej 20 lat:
1. Ewa Mróz (142 książki) – mieszkanka Żelechowa
2. Katarzyna Foltak (116 książek) – mieszkanka Piastowa
3. Joanna Szarek (43 książki) – mieszkanka Żelechowa

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!