Konkurs „Kartka dla Niepodległej” rozstrzygnięty


Znamy już laureatów konkursu plastycznego „Kartka dla Niepodległej” ogłoszonego w październiku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie. Konkurs miał na celu zainteresowanie uczniów historią Polski XX wieku, wspieranie postaw patriotycznych, kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zadaniem uczestnika konkursu było samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej w dowolnym formacie i technice plastycznej, przedstawiającej kartkę urodzinową z życzeniami dla Polski. Praca mogła zawierać elementy nawiązujące do historii Polski bądź polskich atrakcji turystycznych i przyrodniczych. Ze względu na pandemię nie trzeba było dostarczać kartki, wystarczyło przesłać jej zdjęcie.

Na konkurs wpłynęło 50 prac: 13 w kategorii kl. I-III szkoły podstawowej, 8 w kategorii kl. IV-VI, 3 w kategorii kl. VII-VIII, 26 w kategorii szkół ponadpodstawowych. Wśród licealistów wyodrębnione zostały dwie kategorie – prace wykonane techniką plastyczną i prace wykonane na komputerze.

Lista laureatów konkursu przedstawia się następująco:

1) uczniowie kl. I-III szkół podstawowych
I. Emilia Zaczek kl. II SP w Woli Żelechowskiej
II. Natalia Michalik kl. II a SP w Żelechowie
III. Mikołaj Ragus kl. I SP w Starym Goniwilku
Wyr. Kacper Miszkurka kl. II SP w Woli Żelechowskiej
Wyr. Michał Boratyński kl. II SP w Woli Żelechowskiej

2) uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych
I. Alicja Zielińska kl. IV SP w Starym Goniwilku
II. Aleksandra Niemirowska kl. VI SP w Starym Kębłowie
III. Gabriela Płatek kl. V SP w Starym Goniwilku
Wyr. Michał Lis kl. V SP w Starym Goniwilku

3) uczniowie kl. VII-VIII szkół podstawowych
I. Ewa Lis kl. VII SP w Starym Goniwilku
II. Alicja Salwa kl. VII SP w Starym Goniwilku

4) uczniowie szkół ponadpodstawowych – prace wyk. techniką plastyczną
I. Aleksandra Parol kl. II d LO w Żelechowie
II. Gabriela Kaszuba kl. III b LO w Żelechowie
III. Julia Wdowiak kl. II c LO w Żelechowie
Wyr. Ewelina Wróbel kl. III a LO w Żelechowie
Wyr. Natalia Wójcik kl. II d LO w Żelechowie
Wyr. Paulina Kiliszek kl. III b LO w Żelechowie

5) uczniowie szkół ponadpodstawowych – prace wyk. techniką komputerową
I. Angelika Miszkurka kl. III b LO w Żelechowie
II. Agata Grzyb kl. II b LO w Żelechowie
III. Patrycja Kalbarczyk kl. II a LO w Żelechowie

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne nie będzie uroczystego podsumowania konkursu. O terminie i sposobie przekazania dyplomów i nagród laureaci zostaną powiadomieni.