15
09-1
2-Tydzien-Bibliotek-2019
3 - Cała Polska czyta dzieciom 2019
3 - Tydzień Bibliotek 2019
3-konkurs-recytatorski-2019-1
03-akcja-jak-nie-czytam-jak-czytam-2019
3-akcja-narodowe-czytanie-2020-1

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

W ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej zaproszeni goście czytają najmłodszym literaturę dziecięcą. Celem akcji jest uświadomienie społeczeństwu ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego zdrowego i wszechstronnego rozwoju. Organizatorem akcji jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.