Szlakiem Henryka Sienkiewicza


W sobotę 11 czerwca odbył się Rajd Rowerowy „Szlakiem Henryka Sienkiewicza”. W rajdzie zorganizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie we współpracy z OSP Żelechów i OSP Gózdek udział wzięli mieszkańcy miasta i gminy Żelechów. Liczną grupę uczestników rajdu stanowili członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Żelechowie.

Przejazd odbywał się trasą: Żelechów – Stara Huta – Gęsia Wólka – Gózd – Okrzeja i z powrotem: Gózd – Gęsia Wólka – Stryj – Żelechów. Celem rajdu było propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez indywidualne uczestnictwo w turystyce rowerowej, promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych okolicy, propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym oraz integracja społeczności lokalnej.

Punktem docelowym wycieczki był Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei, który został usypany w latach 1932-1938 z ziemi pochodzącej z wielu miejsc związanych z pisarzem. Rowerzyści odwiedzili również cmentarz w Okrzei, gdzie przy kamiennej płycie nagrobnej matki Henryka Sienkiewicza Stefanii z Cieciszowskich znajduje się jej pomnik. Podczas rajdu jego uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek dotyczących życia noblisty. Przybliżone im zostały m.in. okoliczności narodzin Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz chrztu w kościele w Okrzei, tatarsko-litewskie pochodzenie rodu Sienkiewiczów, koligacje rodziny matki Henryka Sienkiewicza z Joachimem Lelewelem oraz relacje noblisty z kobietami.

Rajd był też dobrą okazją do wyrażenia pamięci o żołnierzach Armii Krajowej, którzy 31 marca 1944 r. zostali rozstrzelani przez Niemców na skraju lasu przy drodze ze Starej Huty do Gęsiej Wólki. Przy kamiennym obelisku z nazwiskami zamordowanych nauczycieli – por. Władysława Mazura ps. „Mowit” i ppor. Stanisława Pisuli oraz gajowego st. sierż. Kazimierza Wiśniewskiego ps. „Barton” zostały zapalone znicze.