Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


1 marca, z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie odbyła się prezentacja wystawy „Rotmistrz Witold Pilecki – Polak, mąż, ojciec, bohater”. W spotkaniu liczny udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Żelechów, dyrektorzy, nauczyciele oraz mieszkańcy.

Organizatorami wydarzenia byli: MGOK w Żelechowie oraz Instytut Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica w Warszawie wraz z prezesem Krystianem Jaworskim i koordynator ds. samorządowych Elżbietą Woźniak-Sionek. Honorowy patronat nad spotkaniem sprawował Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz. W wydarzeniu udział wzięli ponadto: ks. prałat Eugeniusz Filipiuk – Proboszcz Parafii Żelechów, Marcelina Kozubek z Fundacji Słoneczna Strona Ulicy, Krzysztof Ośka – członek Zarządu Powiatu Garwolińskiego, Urszula Kobielus – radna Rady Powiatu Garwolińskiego.

Wystawa „Rotmistrz Witold Pilecki – Polak, mąż, ojciec, bohater” została opracowana i przygotowana przez Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Ekspozycja składa się z 17 plansz obrazujących życie i działalność rotmistrza Pileckiego, ukazuje także jego związki z Mazowszem – z Ostrowią Mazowiecką, poprzez rodzinę żony, Marianny Pileckiej z Ostrowskich. Na spotkaniu obecny był Zbigniew Banaszek – założyciel i dyrektor Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej, który przybliżył działalność placówki oraz opowiedział o zgromadzonych eksponatach, wśród których bardzo dużą część stanowią pamiątki dotyczące rotmistrza Witolda Pileckiego. Głównym gościem spotkania był Dariusz Wardaszka – wnuk najstarszej siostry żony rotmistrza, który w niezwykle interesujący sposób przedstawił historię życia Witolda Pileckiego oraz zaprezentował wzruszający koncert pieśni patriotycznych.

Witold Pilecki był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej 1939, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej, dobrowolnym więźniem niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, organizatorem ruchu oporu w tym obozie oraz uczestnikiem walki z sowiecką okupacją. Mimo, że skazany został przez władze komunistyczne na wieczne zapomnienie, dziś staje się wielką postacią historyczną. Młodzież, która bardzo licznie przybyła na otwarcie wystawy, mogła dowiedzieć się o wydarzeniach, które przez lata były całkowicie przemilczane bądź zakłamywane. Akcentem, mającym na celu upowszechnianie wśród młodego pokolenia wiedzy o tamtych czasach, było przekazanie przedstawicielom obecnych na sali szkół, przez dyrektora muzeum Zbigniewa Banaszka, publikacji historycznych, które wzbogacą zbiory szkolnych bibliotek.

Po spotkaniu Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz, Prezes Instytutu Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica Krystian Jaworski, Dyrektor MGOK w Żelechowie Michał Sztelmach, Dyrektor Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej Zbigniew Banaszek oraz Marcelina Kozubek z Fundacji Słoneczna Strona Ulicy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod Pomnikiem ku czci Poległych i Pomordowanych w latach 1939-1945-56 mieszkańców ziemi żelechowskiej.

Wystawę „Rotmistrz Witold Pilecki – Polak, mąż, ojciec, bohater” oglądać można do 10 marca w ratuszu w Żelechowie.