Konkurs „Św. Jan Paweł II – Papież Rodziny” rozstrzygnięty


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie rozstrzygnął konkurs plastyczny „Św. Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Konkurs został ogłoszony na początku kwietnia w związku z przypadającą w bieżącym roku 15. rocznicą śmierci i 100. rocznicą urodzin Papieża Polaka.

Konkurs polegał na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej na temat życia i pontyfikatu Św. Jana Pawła II. Miał na celu przybliżenie uczniom postaci Św. Jana Pawła II, rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej uczniów oraz prezentację twórczości dzieci i młodzieży. Ze względu na stan epidemii uczestnicy przesyłali zdjęcia wykonanych przez siebie prac.

Na konkurs przekazanych zostało 12 prac: dwie w kategorii klas I-III szkoły podstawowej, osiem w kategorii klas IV-VI i dwie w kategorii szkół ponadpodstawowych.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kl. I-III szkoły podstawowej
I. Alicja Zielińska – kl. III SP w Starym Goniwilku
II. Natalia Michalik – kl. Ia SP w Żelechowie

Kl. IV-VI szkoły podstawowej
I. Bartosz Konopka – kl. VI SP w Stefanowie
II. Michał Łysiak – kl. IV SP w Starym Goniwilku

Szkoły ponadpodstawowe
I. Mateusz Grzyb – kl. III Technikum Informatycznego ZSP w Żelechowie
II. Szymon Konopka – kl. I Technikum Geodezyjnego ZSP w Żelechowie

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. O terminie odbioru dyplomów i nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.