Klub Małych Odkrywców


W każdy czwartek o godz. 10.00 zapraszamy dzieci w wieku od 0 do 3 lat wraz z opiekunami na spotkania Klubu Małych Odkrywców. Dzięki społecznej inicjatywie rodziców powstała grupa wspierająca rozwój i zapewniająca zabawę dla dzieci. Zachęcamy do udziału w otwartych spotkaniach i wspólnego tworzenia atrakcji dla najmłodszych.