Wyniki I etapu rekrutacji na stanowisko instruktora ds. artystycznych i promocji

Logo strony MGOK Żelechów

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko instruktora ds. artystycznych i promocji.