Wiosna Teatralna 2023


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza grupy teatralne reprezentujące placówki oświatowe z terenu miasta i gminy Żelechów do udziału w Przeglądzie Form Teatralnych „Wiosna Teatralna”, który odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. (środa) o godz. 10.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie.

Przegląd ma na celu wymianę doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, aktywizację środowisk szkolnych oraz lokalnych społeczności.

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest dostarczenie organizatorowi prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do siedziby organizatora bądź przesłać mailem na adres mgok@wp.pl w terminie do 12 kwietnia 2023 r.