Warsztaty profilaktyczne „W zdrowym ciele zdrowy duch”


W pierwszym tygodniu lipca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty wakacyjne sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych z Lublina.

W zajęciach profilaktycznych „W zdrowym ciele zdrowy duch” udział wzięło piętnaścioro dzieci z terenu gminy Żelechów. Głównym celem warsztatów było zapewnienie młodzieży ciekawego, aktywnego oraz bezpiecznego spędzenia wakacyjnego czasu wśród rówieśników. Projekt miał na celu rozwijanie w dzieciach świadomości na temat zdrowego stylu życia – wolnego od uzależnień i nałogów.

Opiekunowie przygotowali dla uczestników bogaty i urozmaicony program sprzyjający rozwijaniu ich zainteresowań oraz talentów. Uczestnicy rozpoczynali każdy dzień od zajęć animacyjno-edukacyjnych, które wprowadzały ich w tematykę dnia. Nie zabrakło również warsztatów kreatywnych, podczas których dzieci rozwijały wyobraźnię oraz zdolności manualne. Niezwykłą radość wywołały zajęcia taneczne. Uczestnicy nie tylko poznali podstawowe kroki tańców narodowych, lecz mieli również możliwość ułożenia własnej choreografii i zaprezentowania jej grupie. Podczas zajęć plastycznych i majsterkowania powstały różnorodne prace, m.in. plakaty przedstawiające flagę igrzysk olimpijskich oraz grafiki naniesione na materiałowe torby. Uczestnicy poznali nowe techniki plastyczne oraz uczyli się wyrażania emocji poprzez sztukę. Kolejnym elementem warsztatów były gry i zabawy rozwojowe sprzyjające integracji grupy. Podczas wspólnej zabawy dzieci uczyły się zdrowej rywalizacji oraz pracy zespołowej. Posumowaniem każdego dnia były gry i konkursy dotyczące zdrowego trybu życia.