Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne uchodzą często jedynie za zwykłą zabawę, tymczasem mogą realizować wiele zadań i celów ważnych dla rozwijającego się młodego człowieka. Twórczość plastyczna na każdym etapie rozwoju daje dziecku możliwość samodzielnego badania, poszukiwania i odkrywania otaczającej go rzeczywistości. Wszystkie te zabawy prowadzą do rozwoju samodzielnie działającego, twórczego i kreatywnego młodego artysty.