W hołdzie św. Janowi Pawłowi II oraz bł. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu


W niedzielę 10 października, z okazji Dnia Papieskiego, w kościele parafialnym odbył się koncert organowy – dziękczynny za dar pontyfikatu św. Jana Pawła II oraz beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.

W żelechowskiej świątyni wystąpili: prof. dr hab. Wiktor Łyjak – organy, Małgorzata Urbaniak – sopran, Andrzej Wojda – bas, Ryszard Nowaczewski – scenariusz i prowadzenie. Koncert poprzedziła Msza św. z oprawą muzyczną przybyłych artystów. Podczas koncertu zabrzmiały utwory: „Toccata i fuga d-moll” J. S. Bacha, „Preludium, fuga i ciaccona” J. Pachelbela, „Suscepit Israel” J. M. Żebrowskiego, „Stary krzyż”, „Ave Maria” F. Caccini, „Ave Maria” G. Donizettiego, „Pieśń do Matki Bożej” St. Niwelta, „Głos duszy” A. Ch. Adama, „Ave Verum” K. Jenkinsa, „Walc dla Chopina” St. Niwelta. Wspólnie z publicznością artyści wykonali pieśni: „Czarna Madonna”, „Abba Ojcze” i „Barka”.

Niedzielny koncert stanowił uroczystą inaugurację pracy instrumentu organowego żelechowskiego kościoła po przeprowadzonym remoncie. Dostojne brzmienie organów oraz dwa wyjątkowe głosy solistów niosły się w nawach świątyni, wzruszając licznie zebranych parafian i gości. Koncert dostarczył słuchaczom wspaniałych duchowych przeżyć. Artyści ukazali wielki kunszt muzyczny, wzbudzając podziw i uznanie.

Na zakończenie głos zabrali organizatorzy koncertu – Proboszcz Parafii Żelechów ks. prałat Eugeniusz Filipiuk oraz Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz, gratulując i dziękując wykonawcom.