Rozstrzygnięcie konkursu „Lampion adwentowy 2021”


W niedzielę 28 listopada w kościele parafialnym w Żelechowie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu „Lampion adwentowy 2021”. Konkurs zorganizowany został wspólnie przez Parafię Żelechów i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Żelechów i miał na celu rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności i twórczej wyobraźni, rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi, zachęcenie dzieci do kreatywnego spędzania czasu wolnego, promowanie osiągnięć osób uzdolnionych plastycznie, uwrażliwienie na duchowe aspekty życia oraz praktyczne przygotowanie do Adwentowych Rorat.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała s. Dawida Kopek. Na konkurs przekazanych zostało aż 100 lampionów! W skład jury wchodzili: Proboszcz Parafii Żelechów ks. prałat Eugeniusz Filipiuk, Dyrektor MGOK Michał Sztelmach oraz pracownik MGOK Katarzyna Oszal. Komisja miała niełatwe zadanie, gdyż wszystkie prace były piękne, każda zachwycała starannością, oryginalnością i kunsztem wykonania. Przy ocenie prac komisja dodatkowo zwracała uwagę na ważny aspekt praktyczny, czyli to, czy dany lampion można bez trudu przenosić, tak aby dziecko mogło zabierać go do kościoła na Roraty.

Lista laureatów konkursu przedstawia się następująco:

kl. 0-I
I. Adrian Pawlak – kl. I B SP w Żelechowie
II. Helenka Sowińska – kl. I SP w Starym Goniwilku
III. Marysia Witek – kl. 0 SP w Starym Goniwilku

kl. II- IV
I. Wiktor Franciszek Walesiak – kl. II SP w Stefanowie
II. Hubert Budzisz – kl. II SP w Starym Kębłowie
III. Szymon Gugała – kl. II SP w Stefanowie

kl. V-VIII
I. Ola Basak – kl. V SP w Starym Goniwilku
II. Paulina Ragus – kl. V SP w Starym Kębłowie
III. Jakub Kuliński – kl. V SP w Żelechowie

Mimo, że komisja musiała wyłonić zwycięzców, to żaden z pozostałych uczestników nie wyszedł tego dnia z kościoła bez nagrody.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i gratulujemy jego laureatom. Dziękujemy również paniom katechetkom, które zajęły się organizacją konkursu w swoich szkołach.