Promocja albumu „Żelechów na starej fotografii”


W czwartek 7 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie promujące publikację „Żelechów na starej fotografii. Ocalić od zapomnienia. Część II, Tom I”.

Album został wydany przez Gminę Żelechów z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Autorem publikacji jest Michał Sztelmach. Książka jest kontynuacją albumu wydanego w 2012 r. Publikacja powstała dzięki życzliwości wielu osób i instytucji, które na przestrzeni kolejnych lat udostępniały autorowi stare fotografie Żelechowa i okolic. Duża część zdjęć została pozyskana za pośrednictwem strony Dawny Żelechów, założonej przez autora w 2013 r.

Spotkanie rozpoczęła recytacja wiersza o założeniu Żelechowa napisanego przez Zdzisława Wojtowicza – badacza dziejów miasta, autora książki „Historia Żelechowa”. Wiersz został zaprezentowany przez Kacpra Wiącka – ucznia kl. VIII B Szkoły Podstawowej w Żelechowie. Poprzez deklamację wiersza uczeń wprowadził licznie zgromadzonych uczestników spotkania w klimat początków Żelechowa, ale jednocześnie pokazał, że historią lokalną mogą interesować się również młodzi ludzie.

Następnie głos zabrał Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz. Przedstawił tok działań prowadzących do wydania przez Gminę publikacji. W październiku 2020 r. został złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Żelechów na starej fotografii – ocalić od zapomnienia. Cześć II”, w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego pozytywnie zaopiniowało wniosek i skierowało go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Urząd Marszałkowski ocenił wniosek pozytywnie i w kwietniu 2021 r. Burmistrz Łukasz Bogusz podpisał z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie zadania. Następnie przystąpiono do wyłonienia wykonawcy zadania. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego z grudnia 2021 r. najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Grafpol sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość zadania obejmująca całość przedmiotu zamówienia, tj. składu i redakcji technicznej, korekty wersji elektronicznej książki, druku 3 000 egzemplarzy i dostawy na adres Gminy zamknęła się kwotą 41 475,00 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 23 358,00 zł, koszt wkładu własnego wyniósł 18 117,00 zł.

Podczas spotkania Michał Sztelmach przedstawił prezentację, za pomocą której pokazał, jak powstawała publikacja oraz przybliżył jej główne cele i zawartość. Zwrócił uwagę na ogromną wartość starych fotografii, które stanowią nieocenione źródło wiedzy na temat minionych czasów. Uczestnicy spotkania obejrzeli kilkadziesiąt pogrupowanych tematycznie starych zdjęć Żelechowa i okolic, które znalazły się w drugiej części książki. Autor, wyrażając wdzięczność osobom, które na przestrzeni 9 lat udostępniały zdjęcia ze swoich rodzinnych albumów, zwrócił się jednocześnie z prośbą do obecnych na sali o dalsze przekazywanie starych fotografii.

Prezentację zwieńczyła muzyczna niespodzianka, która przeniosła publiczność w przeszłość. Była to piosenka Zbigniewa Wodeckiego pt. „Lubię wracać tam gdzie byłem”. Utwór zaśpiewały: Maja Wiącek – uczennica kl. VIII A Szkoły Podstawowej w Żelechowie oraz Natalia Krawczyk – uczennica kl. III C Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie.

Obecni na spotkaniu goście nie szczędzili słów uznania dla wydanej publikacji. Głos zabrali: Proboszcz Parafii Żelechów ks. prałat Eugeniusz Filipiuk, Jacek Michałowski – były szef Kancelarii Prezydenta RP i zarazem prawnuk wielkiego społecznika żelechowskiego doktora Antoniego Michałowskiego, Michał Zbieranowski – historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Wojciech Bis – archeolog z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, prowadzący w ostatnich latach prace wykopaliskowe na terenie zamku Ciołków w Żelechowie.

Ostatnim punktem spotkania było wręczenie przez Burmistrza Żelechowa Łukasza Bogusza albumów i pamiątkowych podziękowań osobom i przedstawicielom instytucji, które przekazały zdjęcia do publikacji. Podziękowania otrzymali również uczniowie i nauczyciele zaangażowani w oprawę artystyczną wydarzenia. Na zakończenie Burmistrz Żelechowa Łukasz Bogusz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik złożyli podziękowania Michałowi Sztelmachowi za trud włożony w opracowanie albumu.