O niesieniu pomocy potrzebującym


We wtorek 21 lipca na scenie MGOK aktorzy Studia Teatralnego Krak-Art z Krakowa wystawili przedstawienie pt. „Calineczka”.

Adaptacja jednej z najsłynniejszych baśni Hansa Christiana Andersena przeniosła dzieci w świat przepełniony pięknymi kolorami, muzyką i śpiewem. Była to opowieść o malutkiej, uroczej dziewczynce, która wyrosła z kielicha zaczarowanego kwiatu. Dzieci brały aktywny udział w przedstawieniu, ucząc się dobroci, uczciwości, opiekuńczości i niesienia pomocy potrzebującym.