Konkurs plastyczny „Lato 2020” rozstrzygnięty


Znamy już laureatów konkursu plastycznego „Lato 2020” ogłoszonego w czerwcu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Konkurs miał na celu rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prezentację twórczości uczestników.

Zadaniem uczestników konkursu było samodzielne stworzenie z płatków tegorocznych kwiatów kompozycji przedstawiającej owada i sfotografowanie swojej pracy. Przesłane zdjęcia prac były oceniane według następujących kryteriów: pomysł, kompozycja, dobór materiałów, ogólne wrażenie estetyczne.

Lista laureatów przedstawia się następująco:

1) uczniowie kl. 0 i kl. I-III szkół podstawowych
I. Dominik Skwarek kl. IIIa SP w Żelechowie
II. Liliana Dawidowska kl. IIIa SP w Żelechowie
III. ex aequo Dominika Sergiel kl. Ia SP w Żelechowie, Krzysztof Mucha kl. IIb SP w Żelechowie

2) uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych
I. Jakub Skwarek kl. VIa SP w Żelechowie – NAGRODA GŁÓWNA: TABLET
II. Zofia Woźniak kl. Vb SP w Żelechowie
III. Maciej Dawidowski kl. VIa SP w Żelechowie

3) uczniowie szkół ponadpodstawowych – brak prac w tej kategorii

4) osoby dorosłe
I. Magdalena Woźniak
II. Iwona Grzyb

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.