Konkurs o Żołnierzach Wyklętych rozstrzygnięty


Znamy już laureatów konkursu „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie” zorganizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie pod patronatem Burmistrza Żelechowa.

Konkurs miał na celu upowszechnianie wiedzy o żołnierzach polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, kształtowanie świadomości narodowej uczniów, wspieranie postaw patriotycznych, kultywowanie pamięci o ofiarach sowieckich represji, zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych poszukiwań badawczych, upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie kl. VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i gminy Żelechów. Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie jednej prezentacji multimedialnej lub jednego filmu o Żołnierzach Wyklętych. Praca mogła przedstawiać wybrane postacie oraz wydarzenia związane z polskim powojennym podziemiem niepodległościowym i antykomunistycznym.

Oceny prac dokonała powołana przez organizatora komisja konkursowa. Prace były oceniane według następujących kryteriów: zgodność treści z prawdą historyczną, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni, opisanie kontekstu historycznego, oryginalność ujęcia tematu, estetyka pracy, jakość techniczna.

Wyniki konkursu:

Kl. VII-VIII szkół podstawowych
I. Dominika Michalik – kl. VII b SP w Żelechowie
II. Marcelina Dziubak – kl. VII SP w Woli Żelechowskiej
III. Natalia Lakowska – kl. VII SP w Starym Goniwilku

Szkoły ponadpodstawowe
I. Agata Grzyb – kl. II b LO w Żelechowie – nagroda główna: TABLET
II. Katarzyna Siudak – kl. IV ZSP w Żelechowie
III. ex aequo: Wiktor Mikusek – kl. II a LO w Żelechowie, Paulina Grzyb – kl. I a LO w Żelechowie

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. O terminie wręczenia dyplomów i nagród laureaci zostaną powiadomieni.