Konkurs „Lampion adwentowy 2021”


19 listopada wyłonieni zostali laureaci konkursu „Lampion adwentowy 2021”. Konkurs zorganizowali: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie oraz Parafia Zwiastowania NMP w Żelechowie. Na konkurs wpłynęło 100 prac wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Żelechów.

Konkurs miał na celu rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności i twórczej wyobraźni, rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi, zachęcenie do kreatywnego spędzania czasu wolnego, promowanie osiągnięć osób uzdolnionych plastycznie, uwrażliwienie na duchowe aspekty życia, praktyczne przygotowanie do Adwentowych Rorat.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w kościele parafialnym w Żelechowie w niedzielę 28 listopada po Mszy św. o godz. 11.30.