Rajd rowerowy dookoła gminy Żelechów

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Towarzystwem Historycznym Żelechów i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie od 2018 r. organizuje rajdy rowerowe dookoła gminy Żelechów. Celem rajdu jest propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez indywidualne uczestnictwo w turystyce rowerowej, promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych gminy Żelechów, propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym oraz integracja społeczności lokalnej. Uczestnikami rajdu są osoby dorosłe, młodzież i dzieci.