Przegląd Form Teatralnych „Wiosna Teatralna”

Przegląd Form Teatralnych „Wiosna Teatralna” odbywa się corocznie w marcu lub kwietniu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Przegląd ma na celu wymianę doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, aktywizację środowisk szkolnych oraz lokalnych społeczności. Uczestnikami Przeglądu mogą być grupy teatralne reprezentujące placówki oświatowe z terenu miasta i gminy Żelechów.