Przegląd Bożonarodzeniowych Form Teatralnych

Przegląd Bożonarodzeniowych Form Teatralnych odbywa się corocznie w styczniu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Przegląd ma na celu kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, wymianę doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, aktywizację środowisk szkolnych i młodzieżowych, prezentację dorobku artystycznego uczniów, utrwalanie tożsamości kulturowej miasta i gminy. Uczestnikami przeglądu mogą być grupy teatralne reprezentujące placówki oświatowe z terenu miasta i gminy Żelechów.